Forklaring av begrep brukt på hjemmesiden.

Førerkortgaranti

Hvis du har tatt en kjøretest og bestått den, har du førerkortgaranti.
Det innebærer at du får dekket leie av bil (2500 kr) på førerprøve nummer to hvis du skulle stryke
første gangen.

Trafikalt grunnkurs

Er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

•  Trafikkopplæringen

•  Grunnleggende forståelse for trafikk

•  Mennesket i trafikken

•  Øvingskjøring og kjøreerfaring

•  Førstehjelp

•  Tiltak ved trafikkulykke

•  Mørkekjøring

Veiledningstime teknisk del er en kjøretime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har gode nok ferdiheter teknisk til å kunne gå videre i opplæringen.

Veiledningstime trafikal del er en kjøretime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har gode nok ferdiheter og kunnskaper trafikalt  til å kunne gå videre i opplæringen.

Sikkerhetskurs bane glattkjøring

Sikkerhetskurs vei langkjøring, eller landeveiskjøring

Teoriprøven teoretisk eksamen hos Statens Vegvesen

Førerprøven praktisk eksamen hos Statens Vegvesen

Lastsikringskurs 
Kurset er felles for klassene BE, D1E, DE og T. Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last, er fritatt fra kurset.