Bil med automatgir

Vi kan tilby en opplærings grunnpakke til kr 15.000,-    Denne inneholder:

  • 1 kartleggingstime
  • 4 ordinære kjøretimer
  • Obligatorisk veiledningstime teknisk del
  • Obligatorisk veiledningstime trafikal del
  • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
  • Obligatorisk sikkerhetskurs på vei
  • Leie av bil til førerprøven.

Du sparer: kr 2250,-

Gebyrer til Statens Vegvesen og NAF øvingsbane er ikke inkl i prisen.

Vi anbefaler ledsager å være med under en av de første kjøretimene slik at vi sammen kan
legge en videre fremdrift og finne den beste samarbeidsform mellom skole og hjem. Ledsager
er også velkommen til å være med på andre timer under opplæringen. Vi gjør oppmerksom på
at det er andre priser som gjelder for førerprøven, hvis du velger å ta førerprøven et annet sted
enn Trafikkstasjonen for Drammen.

Eleven trenger ingen forkunnskaper for å starte med opplæringen. Du har også mulighet til å
overlate hele opplæringen til kjøreskolen, men husk at et godt opplegg bestemmer prisen!
Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen.

Et godt tips er å lese teori både før og under hele opplæringen. Husk at et godt grep om
reglene forkorter opplæringen. Har De spørsmål ber vi Dem kontakte oss.

Halvorsen Trafikkskole henter og bringer elever ved alle videregående skoler i Drammen.
Vi tar forbehold om feil på priser og/eller innhold på våre Internetsider

For påmelding ring 67124680 eller send en mail til post@halvorsentrafikkskole.no

Prisliste for bil med automatgir – Kl B Automat

1 kjøretime 45 min kr
650
Obligatorisk veiledningstime 45 min teknisk del kr
650
Obligatorisk veiledningstime 45 min trafikal del kr
650
Obligatorisk trafikalt grunnkurs kr
3300
Førstehjelp kr
700
Mørkekjøring kr
1500
Teorikveld klasse: B kr
500
Obligatorisk sikkerhetskurs på bane kr
3500
Komplett obligatorisk sikkerhetskurs på vei kr
7400
Obl. innl. Teori sikk. Kurs vei kr
600
Obl Sikkerhetskurs vei del 1 kr
3400
Obl Sikkerhetskurs vei del 2 kr
2800
Obl avsl. Teori sikk. Kurs vei kr
600
Leie av bil til Førerprøven kr
1800